Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření

Základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatřeníInformace pro rodiče - základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Při prvním vstupu dítěte do MŠ je nutno odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který naleznete níže. Pokud nemáte možnost vytisknout si dokument, bude připraven u vstupu do budovy.

příloha_čestné_prohlášení Covid.pdf

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou – prosíme o dodržení 2 metrových odstupů.

Děti přijímáme pouze zdravé, bez příznaků infekce dýchacích cest a bez zvýšené tělesné teploty. Kontrola může proběhnout bezkontaktním teploměrem. V případě příznaku si zákonní zástupci musí vyzvednout dítě neprodleně.

V prostorách budovy mateřské školy – doprovázející osoba se pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu – předání a vyzvednutí dítěte. Z hygienických důvodů nyní nebudou k dispozici látkové návleky na obuv. Nyní se nepřezouvejte, v případě deště Vám poskytneme jednorázové návleky. Bude probíhat častější úklid a dezinfekce prostor.

Po přezutí a převlečení dítě s učitelkou přejde do umývárny, kde si musí umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Prosíme rodiče, aby zajistili dětem minimálně jednu roušku v sáčku, která bude použita v situaci, kdy dojde k podezření na možné příznaky Covidu 19 u kterékoli osoby přítomné v MŠ.

Dle doporučení Ministerstva školství děti a pedagogičtí pracovníci nosit nemusí.

Předškolní vzdělávání, pokud to počasí dovolí, bude probíhat na školní zahradě.

Prosíme minimalizujte nošení vlastních hraček do MŠ.

Stravování:

V této době upřednostňujeme bezhotovostní platby.

Děti si nyní samy jídlo a pití nebudou nabírat, nepřipravují stolování.

Odhlašujte děti do 7 hodin, nejlépe e-mailem.

V současné době nelze vydávat jídlo do vlastních nádob, pouze v ojedinělých a zdůvodněných případech vydáme oběd do jednorázového obalu.