Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Třída Motýlků v karanténě do 28.4.2021

Třída Motýlků v karanténě do 28.4.2021 

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobouVinohrady, Česká Třebová, třída motýlci, šetření dne 16.4.2021 

Váš syn/dcera byl/a v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 14ti dnů ode dne posledního kontaktu (14.4.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj.do 28.4.2021 včetně.

Děti a zaměstnanci, kteří onemocnění Covid-19 již prodělali, měli ho laboratorně potvrzené a neuplynulo 90 dní od prodělání nákazy koronavirem, nemusí nastoupit karanténu ani podstoupit test, pokud nemají příznaky onemocnění.

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5.7.dne od posledního kontaktu(14.4.2021) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,

(testy tedy 19.4.-24.4.2021).

Po obdrženegativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 14-ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží. 

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, Rozhodnutí okaranténě.

Elektronická žádanka na RT -PCR test bude vystavena pracovníky externího trasovacího centra Krajské hygienické stanice při monitorovaném hovoru či je možné kontaktovat pro žádanku praktického lékaře.

Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky https://nempk.reservio.com/ ), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2xdenně ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků -zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, boleskrku, bolest, svalů, bolest kloubů oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky /e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny,

3)po dobu karantény je nutné

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

 Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit. Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.