Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zájmové činnosti

Zájmové činnosti


Zpívání pro všechny - Probíhá jednou měsíčně. Rozvíjíme hudebnost dětí, cit pro rytmus, vnímání všemi smysly podporujeme radost ze zpěvu a pohybu, hrajeme na rytmické nástroje a seznamujeme se s lidovými písněmi

Jóga pro děti - Probíhá jednou měsíčně. Děti se hravou formou seznámí s cvičením s jógovými prvky ve spojení s básničkami a pohádkovým vyprávěním. Cvičením podporujeme správné držení těla, pohybově dechovou činnost, relaxaci, koncentraci a rovnováhu.

Angličtina hrou - Probíhá jednou týdně. Děti se seznamují s mluvenou formou anglického jazyka prostřednictvím her, pohybů, soutěží, nácviku písní, básniček a vykreslováním omalovánek.

Zdravé pískání - Probíhá jednou týdně. Děti procvičují správné ovládání dechu, artikulační ústrojí, ovládání koordinace ruky a oka, zvládání jemné motoriky, vědomé napodobení pohybu dle vzoru pedagoga, 5 tónů, držení flétny.