Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Česká Třebová

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
  Tylova 624
  560 02 Česká Třebová 2

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
  Tylova 624
  560 02 Česká Třebová 2

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen, platí pro kancelář hospodářky, ředitelka i zástupkyně je k dispozici pouze mimo svoji přímou pedagogickou činnost
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 465 531 127
  mobilní telefon:

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ms-vinohrady.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
  Tylova 624
  560 02 Česká Třebová 2

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  msvinohrady@ceska-trebova.cz

 • 4.8 Datová schránka

  64tkp6e

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 115-2449850207/0100 - účet pouze placení stravného, variabilní symbol sdělí hospodářka

6. IČO

70982295

7. DIČ

CZ70982295  Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: msvinohrady@ceska-trebova.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 64tkp6e

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady, Tylova 624, 560 02 Česká Třebová 2

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Česká Třebová, Vinohrady poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.