Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Třída Motýlků v karanténě do 4.2.2021 včetně

Třída Motýlků v karanténě do 4.2.2021 včetněInformace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – Mateřská škola Vinohrady , Česká
Třebová
Váš syn/dcera byl/a ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti
dnů ode dne posledního kontaktu – 25.1.2021 s pozitivně testovanou osobou,
tj. do 4.2.2021 včetně.
Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 7. dne od
posledního kontaktu (25.1.2021) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT – PCR test
na přítomnost viru SARS-CoV-2. Objednat se k testu je vhodné v termínu 1.2.- 4.2.2021.

Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce
trvání 10 ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky.
O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též
v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Vinohrady, Česká Třebová, Rozhodnutí o karanténě.
Elektronická žádanka na RT - PCR test bude vystavena na pracovníky Krajské hygienické stanice.
Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19,
rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě (přes webové stránky – Nemocnice
Pardubického kraje – Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Chrudim, Pardubice; Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou aj.), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny
dítěte a sděleno jejich rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných
žádanek (papírová žádanka se netiskne).
V době karantény je nutné:
1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,
2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při
objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C),
kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost
neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho
pokyny;
3) po dobu karantény
a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního
onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět
časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 %
alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle
návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout
se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,
b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními
prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.


Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví
širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se
osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční
onemocnění dále šířit.